Pešterska visoravan

Balkanski Tibet 

 

Još jedan specijalni rezervat prirode. Peštersko polje je specijalni rezervat prirode koji obiluje kompleksom flore i faune karakterističnim isključivo za ovo područije, tu je prema legendi Sveti Đorđe ubio aždaju, dom je staroslovenskim hramovima, dok se sa Trojana pruža pruža pogled na Srbiju. Opšte je poznata činjenica da je Pešterska visoravan najveća na Balkanu i jedna od najvećih u Evropi. Nekada je Peštersko polje bilo prekriveno borovom šumom, dok danas nema nijednog stabla. Iz tog razloga ovo područije  je bogato tresetom. Otuda i podatak da je skoro svo zemljište u saksijama s Peštera. 

 

Legendarni Đorđe

 

Najvisočiji vrh na Pešteru je čuveni Trojan. Po pričama rendžera moglo se zaključiti da se i za samo ime vezuju mnoge legende. Jedna od njih kaže da je ovaj vrh dobio ime po jednom od trojanskih vladara, ali i da je u pešterskom jezeru u samom podnožiju živjela troglava aždaja. Ova aždaja je izranjala jednom godišnje i tada bi uzimala po jednu žrtvu iz sela. Kada je došao red na vladarevu ćerku, vladar je u pomoć pozvao Đorđa, ili danas Svetog Đorđa. Prema predanju, kada je udario mačem u kamen ne bi li ga isprobao, potekla je voda koja je simbolično dobila naziv Đurđevica. Ovo je ujedno i jedini izvor u Pešterskom polju, nikada ne ledi, iako se temperatra zna spustiti ispod 30 stepeni. Na kamenju oko vode moguće je vidjeti otiske ljudskih stopala i četiri konjska kopita. Dalje prema legendi, Sveti Đorđe je odsjekao dvije glave dok je treća misterija. Mnogobrojni su razlozi zašto Đurđevica mora biti na vašoj listi za posjetu Pešteru. 

 

U potragu za blagom 

 

Prije nekoliko godina na Pešter dolazila je ekipa iz Britanije u posjetu, i jedan od njihovih lordova na svojem porodičnom grbu ima glavu aždaje koja je prema porodičnoj legendi potekla baš sa Peštera, što sugeriše da su je britanski vitezovi odnijeli s Peštera u Veliku Britaniju. I brdo Trojan je sklono legendama. Naime, na vrhu se nalazila palata bogatog trojanskog cara, koji da bi sačuvao svoje bogatsvo, ukopao svoje blago u tunele ispod brda. Iz toga razloga ovo brdo je i dalje cilj mnogih entuzijasta i lovaca na blago. 

Podeli: