Ja sam Armin Gicić i sa svojim kolegom Ali-Rizom Hamzagićem sam napravio veb prezentaciju Novog Pazara.
Projekat je podržaja Turistička agancija Ecco iz Novog Pazara.

Ovaj projekat je deo master rada Armina Gicića iz oblasti prevođenja i lokalizacije internet sadržaja.