Lejlek džamija

Gdje su lejleci svijali gnijezda a Mehmed-Fatih klanjao podne

 

Najstarija sandžačka džamija koja datira još iz 15. vijeka, džamija Ahmed bega Silhdara je ujedno i najstariji očuvani islamski spomenik u ovome dijelu Sandžaka. Za najstariji biser islamske kulture u Novom Pazaru, a i u cijelome Sandžaku vezuje se mnogo predanja, a između ostalih postoji i ono da je na svojem pohodu na Bosnu, jedan od najčuvenijih osmanskih sultana Mehmed-Fatih, zastao da obavi podne namaz u ovoj džamiji. 

 

Lejlek džamija je smještena u užem centru grada, a svoje ime Lejlek džamija je dobila po tome što su rode (lejleci) svijali svoja gnijezda na munari, a kako se u islamu lejlecima pridaje poseban značaj, naziv je više nego simboličan. 

 

Tipična osmanska džamija 

 

Lejlek džamija je simbol osmanske gradnje sa pojedinostima koje je izdvajaju od većine džamija u gradu. Kube džamije je prekriveno ćeramidom i vizuelno je utopljeno u timbur. Ono po čemu se izdvaja jeste da džamija, osim u mihrabu, nema ornamentike i kaligrafije. Munara je izgrađena od tesanog kamena i predstavlja kratku osmougaonu građevinu. U prostranom džamijskom dvorištu nalazi se okrugli mejtaš, tj. kamen na koji se spuštaju umrli. U haremu džamije se nalazi i nekoliko starih mezara. 

Isa-begov hamam i Lejlek džamija kao simboli osmanskog vremena 

 

Uz Isa-begov hamam koji datira iz 15. vijeka, Lejlek džamija je najstariji islamski objekat. Postoji predanje u srpskoj histografiji da je roda sletela na crkvu i klekla tako kao da klanja, pa su očevidci vidjevši ovaj prizor to shvatili kao znak da crkva treba biti pretvorena u džamiju. Međutim, na osnovu arheoloških istraživanja potvrđeno je da je na ovome mjestu postojala samo džamija. Po svojoj veličini, i da nema munaru, Lejlek džamija bi izgledala kao turbe, ovako, je svjedok postojanja grada iz njegovih najranijih vremena. 

Podeli: