Altun Alem džamija

Altun-Alem džamija je biser stare čaršije i pročitajte zašto je morate posetiti!

 

Nekada na sredini Stambolskog druma na putu za Dubrovnik, a danas u Prvomajskoj ulici, džamija Altun-Alem je prepoznatljivi simbol grada Novog Pazara. Kao i druge sandžačke džamije, prepoznatljiva je po svojemu orijentalnom duhu i unikatnom načinu gradnje, čije se savršenstvo ogleda prije svega u munari građenoj od tesanog kamena, a koja je, u isti mah, jedna od najljepše izgrađenih u osmanskoj arhitekturi. Altun-Alem je prepoznatljiva po koječemu, a nada sve po svojem graditelju, Muslihedin Abdul Ganiju, koji je bio mujezin i jedan od rijetkih koji su nosili zvanje Mevlana, ono što karakteriše samo istaknute islamske učenjake.

 

Da li znate legendu o Altun-Alem džamiji?

 

Altun-Alem džamija je poznata i po legendi koja se vezuje za nju. Naime, u tadašnjem Pazaru, živjela je djevojka izuzetne ljepote- Altuna, koju niko nije imao hrabrosti zaprositi zbog njene čudesne ljepote, što je i odvelo u vječnu samoću. Kako je njeno bogatstvo bilo veliko, a kraj života se bližio, Altuna je odlučila da svoje bogatstvo uloži u izgradnju džamije, koja je i nazvana po njoj. Danas, Altun Alem džamija prdstavlja simbol kulture, identiteta i tradicije ne samo Novog Pazara, već Sandžaka u cjelosti.

 

Arhitektura do tada neviđena u Sandžaku

 

Nije samo prvi mujezin ove džamije njena specifičnost i to što je bila dom jednom Mevlani. Sama džamija predstavlja svojevrsni izuzetak od ustaljenog, osmanskog načina gradnje. Stoga, umjesto standardna tri luka, Altun-Alem se karakteriše sa dva luka što nije nalik niti jednoj džamiji u tadašnjem Sandžaku. U sklopu kompleksa nalazio se i mekteb, odnosno kuća gdje se izučavao Kur`an. Mekteb Altun-Alem džamije je jedan od dva najstarija mekteba nekadašnjeg Bosanskog pašaluka. Pored mekteba u kompleksu džamije nalazila se i kuća za imama i medresa. Međutim, od tog vremena pa do danas ovi objekti su mjenjali svoju namjenu u više navrata. Stoga je mekteb bio preobražen u gasulhanu, što je Altun-Alem džamiju učinilo jedinom džamijom s ovakvim objektom.

Džamija je otvorena od 9h do poslednje molitve tj. do mraka. Nalazi se na 10min hoda od centra grada. Slobodno možete ući u džamiju, ali morate biti prikladno odeveni i ponašati se u skladu sa ambijentom.

Podeli: