Ovaj vebsajt je projekat Armina Gicića kao deo njegovog maste rada na temu istraživanja lokalizacije jezičkog sadržaja za domaće i strane turiste.

Projektu je velikim delom doprineo Ali-Riza Hamzagić radom na vordpres sajtu.

Projekat je finansijski pordržan od strane Turističke agencije Ecco u Novom Pazaru.